Natashas barnläger i Sotter

I mer än 30 år drev Natasha och hennes man Leif barnläger i Sotter, Roslagen. 2018 kom 3 grupper ukrainska barn som förlorat sina föräldrar i kriget i Ukraina och som nu lever under svåra förhållanden i områdena. De hade också 1 grupp föräldralösa barn som bodde på barnhem i Polen och en grupp döva barn som bodde på internat.

Tillsammans 5 grupper, 125 barn i åldern 6–11 år. Varje grupp stannade 2 veckor för att uppleva giftfri miljö, äta näringsrik mat och få upplevelser av olika slag samt ta med sig kläder hem.

För att kunna genomföra allt detta behövdes mera pengar och därför vädjade vi till alla som är beredda att avstå en liten del av sitt överflöd att dela med sig till sämre lottade medmänniskor som lever med sina barn i Tjernobyls skugga och föräldralösa barn som bor på barnhem samt döva barn från Polen.


  • Vi odlade alla grönsaker själva på gården.
  • Vi fick mat och kläder från affärer.
  • Pengar och leksaker skänkte privatpersoner.

Gud välsigna barnen! Och oss Dig och mig som har giftfri mat, badbart vatten och frisk luft att andas och som har möjlighet att hjälpa ofrivilligt utsatta människor. Ett verk som alltid måste fortsätta! Vem kan fira en God Jul med medvetandet om att alla inte har den möjligheten och i synnerhet barn som geografiskt har råkat hamna på fel plats på världskartan.

Därför ”HJÄLP TILL ATT HJÄLPA BARNEN”

Alla penningbidrag till Natashas Barnläger i Sotter förmedlades av Lions Club i Almunge, pg konto 6354924-0 där alla bidrag samlades för att sedan betalas ut mot verifikationer.