Natashas barnläger i Sotter

För 30:e året i rad kommer Natasha och hennes man Leif att bedriva sommarläger i Sotter, Roslagen. 2018 kommer 3 grupper ukrainska barn som förlorat sina föräldrar i kriget i Ukraina och som nu lever under svåra förhållanden i områdena. De ska också ha 1 grupp föräldralösa barn som bor på barnhem i Polen och en grupp döva barn som bor på internat.

Tillsammans 5 grupper, 125 barn i åldern 6–11 år. Varje grupp stannar 2 veckor för att uppleva giftfri miljö, äta näringsrik mat och få upplevelser av olika slag samt ta med sig kläder hem.

För att kunna genomföra allt detta behövs mera pengar och därför vädjar vi till alla som är beredda att avstå en liten del av sitt överflöd att dela med sig till sämre lottade medmänniskor som lever med sina barn i Tjernobyls skugga och föräldralösa barn som bor på barnhem samt döva barn från Polen.

Gud välsigna barnen! Och oss Dig och mig som har giftfri mat, badbart vatten och frisk luft att andas och som har möjlighet att hjälpa ofrivilligt utsatta människor. Ett verk som alltid måste fortsätta! Vem kan fira en God Jul med medvetandet om att alla inte har den möjligheten och i synnerhet barn som geografiskt har råkat hamna på fel plats på världskartan.

Därför ”HJÄLP TILL ATT HJÄLPA BARNEN”

Alla penningbidrag till Natashas Barnläger i Sotter förmedlas av Lions Club i Almunge, pg konto 6354924-0 där alla bidrag samlas för att sedan betalas ut mot verifikationer.